เรียกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ลำดับที่ 4 - 10 มาสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ประจำ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์

22 มีนาคม 2566